Covirex Żel do Dezynfekcji Rąk 500 ml SynthosCare

Promocja

24,99 zł

28,00 zł

Oszczędzasz 3,01 zł!

Towar chwilowo niedostępny. Czekamy na dostawę.

Powiadom mnie gdy będzie dostępny

Powiadom

stc-001

Zapytaj o produkt Dodaj do ulubionych
Koszt dostawy

PREPARAT O DZIAŁANIU BAKTERIOBÓJCZYM I PRZECIWWIRUSOWYM  DO DEZYNFEKCJI RĄK 500 ml SYNTHOSCARE

COVIREX to produkt do użytku zewnętrznego w postaci skutecznego żelu, łagodny dla dłoni, bezwzględny dla wirusów i bakterii o skuteczności potwierdzonej przez URPL.

Żelowa forma preparatu pozwala na skuteczniejsze działanie poprzez spowolnienie odparowywania etanolu, w ten sposób aktywna formuła działa dłużej i pozwala na zniszczenie najsilniejszych patogenów.

COVIREX zawiera substancje, dzięki którym jest łagodny dla skóry:

  • d-pantenol - zwiększa barierę lipidową skóry, zapobiega przesuszaniu skóry doni, łagodzi podrażnienia, ułatwia gojenie,
  • gliceryna - zmiękcza naskórek i zapobiega rogowaceniu, natłuszcza, łagodzi i wspomaga regenerację,
  • Witamina E - chroni przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych, nawilża i poprawia elastyczność.

Zastosowanie:

Tylko do użytku zewnętrznego.

Warunki skuteczności stosowania preparatu:

3 ml żelu nanieść na powierzchnię dłoni i wcierać przez 30 sekund. Czynność powtórzyć. Dezynfekuje w czasie 60 sekund.

Sposoby i środki usuwania skażenia produktem:

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska W przypadku uwolnienia większych ilości produktu należy poczynić kroki w celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia się w środowisku naturalnym. Powiadomić odpowiednie służby ratownicze. 

Substancja czynna:

Etanol 65 g/100 g

Zawartość netto:

500 ml

Producent:

Synthos CARE Synthos Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim

SynthosCare logo

Termin przydatności:

Wszystkie oferowane produkty są świeże o ile nie napisano inaczej w ofercie.
Na życzenie podajemy dokładny termin przydatności e-mailowo lub telefonicznie.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

UWAGA!

  • Działa drażniąco na oczy.
  • Chronić przed dziećmi.
  • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
  • Rodzaj zagrożenia: H225 - wysoce łatwopalna ciecz i opary.
    H319 - działa drażniąco na oczy.

Informacje dotyczące przechowywania produktu:

Trzymać z dala od produktów spożywczych. Chronić przed dostępem dzieci. Nie przechowywać razem z artykułami żywnościowymi i paszami dla zwierząt. Produkt powinien być przechowywany w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać bezpośredniego promieniowania słonecznego.

Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania:

WDYCHANIE:
W normalnych warunkach magazynowania i stosowania produkt nie stwarza zagrożenia. W przypadku złego samopoczucia wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia. Zapewnić ciepło i spokój. Jeżeli objawy utrzymują się skonsultować się z lekarzem. 

KONTAKT ZE SKÓRĄ:
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  W razie podrażnienia zmyć zanieczyszczoną skórę wodą z mydłem. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem. 

KONTAKT Z OCZAMI:
Oczy płukać przy odwiniętych powiekach dużą ilością bieżącej chłodnej wody, przez co najmniej 15 minut. Unikać silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogówki. Jeżeli możliwe, usunąć szkła kontaktowe (o ile nie przywarły do oka). Chronić niepodrażnione oko. Zapewnić pomoc okulistyczną w przypadku pojawienia się podrażnienia. 

POŁKNIĘCIE:
Nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Skontaktować się z lekarzem.

Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym:
Zgodnie z lokalnymi przepisami produkt powinien zostać rozcieńczony dużą ilością wody i może być skierowany do kanalizacji lub oczyszczalni ścieków.

Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie:
Odpady opakowaniowe są przekazywane odpowiedniej organizacji zbierającej odpady – zakładowi utylizacji bądź recyklingu odpadów.

Dodaj opinie

Covirex Żel do Dezynfekcji Rąk 500 ml SynthosCare

Covirex Żel do Dezynfekcji Rąk 500 ml SynthosCare

7,99 zł 8,99 zł

VINSVIN
Brak w magazynie
24,90 zł

Invex Remedies
Brak w magazynie

Może zainteresują Cie również

TOP