Kwas Mlekowy Czysty 80% 1000 ml (1L) Biomus

bms-021

Nowość

17,99 zł

KWAS MLEKOWY E270 C3H6O3 CZYSTY 80% PŁYN 1000 ml (1 L) BIOMUS

Kwas mlekowy wykorzystywany jest przede wszystkim jako środek regulujący kwasowość substancji.

Jest również często stosowany w przemysłach takich jak tekstylia czy garbarstwo, w pszczelarstwie natomiast łączony jest z tzw. kwasem szczawiowym i mrówkowym w celu eliminacji roztocza Varroa destructor.
W przemyśle chemicznym substancję tę wykorzystuje się do produkcji kwasu akrylowego oraz glikolu propylenowego.

Kwas mlekowy może być również używany jako środek pomocny w usuwaniu brodawek, blizn, znamion czy wykwitów.
Naturalnie występuje on w kwaśnym mleku oraz wytwarzany jest w mięśniach podczas wysiłku fizycznego (odpowiedzialny za tzw. "zakwasy").

Substancja powstaje w produktach spożywczych na skutek fermentacji laktozy, zawartej w mleku oraz fruktozy, występującej w owocach oraz warzywach.
Jej obecność powoduje rozpoczęcie procesu koagulacji białek, wykorzystywanego podczas produkcji szeroko pojętego nabiału - kefirów, serów, jogurtów oraz innych produktów pochodzących od mleka.

Kwas mlekowy jest o wiele mniej szkodliwy od octu, powszechnie stosowanego w przemyśle spożywczym.

Nazwa:

Kwas mlekowy

Synonimy:

Kwas 2-hydroksypropanowy, lactic acid

Gatunek:

Czysty

Czystość:

Czysty min. 80,5%

Wzór chemiczny:

C3H6O3

Zawartość netto:

1000 ml płynu

Producent:

biomus
ul. Chemiczna 7
20-329 Lublin

Termin przydatności:

Wszystkie oferowane produkty są świeże o ile nie napisano inaczej w ofercie.
Na życzenie podajemy dokładny termin przydatności e-mailowo lub telefonicznie.

Środki ostrożności:

H315: Działa drażniąco na skórę.
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P531 + P338: W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P313: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Napisz opinię

Kwas Mlekowy Czysty 80% 1000 ml (1L) Biomus

Kwas Mlekowy Czysty 80% 1000 ml (1L) Biomus

KWAS MLEKOWY CZYSTY 80% 1000 ML (1 L) BIOMUS

Może zainteresują Cie również

TOP