Dodaj do listy życzeń
Jod Krystaliczny 25g Jodyna Lugola Biomus

Jod Krystaliczny 25g Jodyna do Płynu Lugola Biomus

34,98 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni

Towar chwilowo niedostępny. Czekamy na dostawę.

Powiadom mnie gdy będzie dostępny

Powiadom

BMS-008

Zapytaj o produkt Dodaj do ulubionych
Koszt dostawy

JOD KRYSTALICZNY 25G BIOMUS

Jod krystaliczny czysty do analiz. Stosuje się go w fotografii oraz produkcji barwników, zaś w medycynie jest istotnym środkiem w profilaktyce zaburzeń funkcjonowania tarczycy. Jod wykorzystuje się również jako środek dezynfekujący (jodyna) oraz jako składnik płynu Lugola.

Jod może służyć m. in. jako środek do wykrywania skrobi w analizach chemicznych, tzw. próby jodowej, w formie jodyny lub płynu Lugola. Izotopy 131I oraz 123I są pomocne rozpoznawaniu i leczeniu chorób tarczycy. Pary jodu wykorzystywane są zaś do wywoływania płytek do chromatografii cienkowarstwowej.

Jod dobrze rozpuszcza się w chloroformie, alkoholach, organicznych rozpuszczalnikach oraz w wodnym roztworze jodku potasu (jak w przypadku płynu Lugola), ale słabo w wodzie.

Specyfikacja:

Nazwa:

Jod krystaliczny


Synonimy:

Iodum, iodine

Gatunek:

Czysty

Czystość:

Czda

Wzór chemiczny:

I

Zawartość netto:

25 g

Producent:

biomus
ul. Chemiczna 7
20-329 Lublin

Termin przydatności:

Wszystkie oferowane produkty są świeże o ile nie napisano inaczej w ofercie.
Na życzenie podajemy dokładny termin przydatności e-mailowo lub telefonicznie.

Środki ostrożności:

H302 + 312 + 332: Działa szkodliwie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.

H315: Działa drażniąco na skórę.

H319: Działa drażniąco na oczy.

H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H372: Powoduje uszkodzenie narządów (tarczyca) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.

H440: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P302 + P352: W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody.

P304 + P340: W przypadku dostania się do dróg oddechowych: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeżę powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

P305 + P351 + P338: W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

P403 + P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

P501: Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Dla kogo Dla kobiet, Dla mężczyzn
Forma Granulat
Zawartość opakowania 25 g
Kraj pochodzenia Polska

Dodaj opinie

Jod Krystaliczny 25g Jodyna do Płynu Lugola Biomus

Jod Krystaliczny 25g Jodyna do Płynu Lugola Biomus

37,49 zł

1,50 zł / 10 tabletek

Swanson
Brak w magazynie
53,98 zł

2,16 zł / 10 kapsułek

Now Foods
34,99 zł

1,40 zł / 10 tabletek

PURITANS PRIDE
Brak w magazynie

Najczęściej wybierane

TOP